Ανοιχτή πρόσβαση στην εργασία

  • Άμεσο ξεκίνημα νέας επιχείρησης, επαγγελματικής δραστηριότητας ή επένδυσης με απλή δήλωση χωρίς δικαιολογητικά (μόνο έλεγχος προϋποθέσεων εκ των υστέρων)
  • Άνοιγμα όλων των επαγγελμάτων, όλων των αγορών, κατάργηση όλων των ιδιωτικών μονοπωλίων ή καρτέλ
  • Μέγιστη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων
  • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
  • Συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση