Αποτελεσματική Εθνική Άμυνα

  • Ανάπτυξη εξειδικευμένης και ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας με στόχο την μέγιστη προστιθέμενη αξία επί των δαπανών για οπλικά συστήματα
  • Αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω νέων δομών και διαδικασιών
  • Άμεση κάλυψη πιεστικών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα, καθώς και σε νέα οπλικά συστήματα
  • Έμφαση στην διακλαδικότητα, την διαλειτουργικότητα, την μηχανοργάνωση και την υψηλή τεχνολογία
  • Εξαίρεση των Στρατιωτικών Σχολών από το σύστημα εισαγωγής των υπολοίπων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης