Αποτελεσματικό Κοινωνικό Κράτος

  • Αναδιαμονή των εισοδημάτων με όριο την διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις
  • Πραγματική προστασία των ασθενέστερων με την εγγύηση ενός ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης
  • Ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη, κίνητρα για ιδιωτική αποταμίευση
  • Κατάργηση όλων των προνομίων και εφαρμογή της ισονομίας (ίδιες συντάξεις και παροχές με ίδιες προϋποθέσεις για όλους και όλες)
  • Εισαγωγή ανταγωνισμού στο σύστημα υγείας με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης και την αύξηση της παραγωγικότητας
  • Άμεσο πρόγραμμα αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας
  • Προστασία και κοινωνική ένταξη των ΑΜΕΑ