Δέκα Άμεσα Μέτρα για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας.

Αναμφισβήτητα, η ριζική αλλαγή του οικονομικού συστήματος χειάζεται ικανό χρονικό διάστημα. Είναι δεδομένη η στήριξη των εταίρων μας, ώστε η χώρα να παραμείνει στην ευρωζώνη. Συνεπώς, ο στόχος πρέπει να είναι η εξαφάνιση του πρωτογενούς ελλείμματος, η οποία ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω μείωση (κούρεμα) του χρέους. Όμως, για να γίνει αυτό χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της κοινωνίας και, ιδίως, των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών, να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να ξεκινήσει η ανάκαμψη. Τα πλέον επείγοντα μέτρα είναι τα εξής:

1.    Αποκρατικοποιήσεις όλων των Δ.Ε.Κ.Ο. Αξιολόγηση όλων των κρατικών δραστηριοτήτων από μηδενική βάση. Ό,τι δεν χρειάζεται, καταργείται. Ό,τι μπορεί να αναληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοποιείται. Πλεονάζον προσωπικό μεταφέρεται ή απολύεται. Απόλυση όλων των δημοσίων υπαλλήλων που παραβίασαν τα καθήκοντά τους (π.χ. εμπλοκή σε περιπτώσεις διαφθοράς) ή που προσελήφθησαν με κομματικά κριτήρια χωρίς πραγματική ανάγκη (π.χ. κάποιοι υπάλληλοι της Βουλής).

2.    Άνοιγμα όλων των επαγγελμάτων, όλων των αγορών, απελευθέρωση όλων των τιμών, κατάργηση όλων των ιδιωτικών μονοπωλίων ή καρτέλ.

3.    Μέγιστη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων.

4.    Παροχή ενός εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος ως επίπεδο προστασίας με τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλους τους νόμιμους κατοίκους, κατάργηση όλων των υπολοίπων κοινωνικών παροχών και των ελάχιστων μισθών.

5.    Άμεση αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων με απλή δήλωση (μόνο έλεγχος προϋποθέσεων εκ των υστέρων). Στην περίπτωση μεταποιητικών επενδύσεων, η έναρξη λειτουργίας προϋποθέτει την ύπαρξη πλήρους φακέλλου δικαιολογητικών με τις υπογραφές όλων των εμπλεκομένων ειδικών επιστημόνων, π.χ. μηχανικού, μηχανολόγου, γεωπόνου, τεχνικού τροφίμων, λογιστή, νομικού κ.λπ. με πλήρη, δική τους ευθύνη. Οι εκ των υστέρων διαδικασίες ελέγχου θα είναι αυστηρές και σε περίπτωση ανεπάρκειας του φακέλλου οι κυρώσεις θα αφορούν όλους. Με τη διαδικασία αυτή μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως την υλοποίησή τους όλες οι μεγάλες (ελληνικές και ξένες) επενδύσεις που καθυστερούν για τυπικούς λόγους, προσφυγές κ.λπ. Οι απαραίτητες παρεμβάσεις στη νομοθεσία μπορούν να ολοκληρωθούν εντός λίγων μηνών. Ταυτόχρονα, πρέπει να ολοκληρωθεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ώστε οι πενδύσεις να γίνονται σε προεπιλεγμένους χώρους με την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών που θα μειώνουν την ανάγκη αδειών εγκρίσεων κ.λπ.  

6.    Ταχεία προώθηση ριζικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού συστήματος, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και της διαφάνειας. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της παραγωγής. Αυτό θα επιτευχθεί με την επιβολή στις τράπεζες ποσόστωσης επί των συνολικών χορηγήσεών τους υπέρ των χορηγήσεων προς επιχειρήσεις. Έτσι θα υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση της παραγωγής, αύξηση των θέσεων εργασίας και μείωση της ροπής προς εισαγωγές.  

7.    Κατάργηση της φορολογικής ενημερότητας. Το φορολογικό παρελθόν διαχωρίζεται και απομονώνεται με την προοπτική της εκκαθάρισης σε περίοδο 10ετίας και με δυνατότητες εκπτώσεων και δόσεων. Τίποτα δεν χαρίζεται, κανένα χρέος δεν διαγράφεται, όμως, όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν ώστε να δημιουργήσουν εισοδήματα που θα αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το νέο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι απλό, με ανταγωνιστικούς συντελεστές και κατάργηση όλων των εξαιρέσεων και απαλλαγών. Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων. Κατάργηση όλων των φόρων που βαραίνουν την ακίνητη περιουσία εκτός από την φορολόγηση της υπεραξίας.

8.    Άμεση προώθηση της δημιουργίας νέων Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (private equity & venture capital funds) με χρήση κεφαλαίων του Ε.Σ.Π.Α., συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με τομεακό και, κυρίως, περιφερειακό χαρακτήρα, ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της ανάπτυξης. Οι Ε.Κ.Ε.Σ. θα χρηματοδοτήσουν την ίδρυση ή την περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων από κοινού με ιδιώτες επιχειρηματίες.

9.    Με τις ίδιες διαδικασίες και το ίδιο χρηματοδοτικό σχήμα, προώθηση της δημιουργίας Ε.Κ.Ε.Σ. με ειδίκευση την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο άρθρο 99 ή που έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτό. Ο ν.3588/07 πρέπει να συμπληρωθεί ώστε αυτές οι εταιρείες να πιστοποιούν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων που ζητούν την υπαγωγή τους σε αυτό. Η λειτουργία αυτών των ειδικών Ε.Κ.Ε.Σ. (distress funds) θα οδηγήσει σε ταχεία εκκαθάριση όσων επιχειρήσεων έχουν καταστεί προβληματικές και, κυρίως, στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των βιώσιμων. Η διαδικασία αυτή θα έχει μεγάλη θετική επίδραση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα λόγω της ταχείας εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών δανείων.

10.    Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την ενίσχυση της εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος πλήττεται σφοδρά από την κρίση, πέρα από την επιτάχυνση των δημοσίων έργων. Χρειάζεται, επίσης, να τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρύ πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων με έκτακτες διαδικασίες, είτε μέσω της παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων για τη μετοίκηση ευρωπαίων πολιτών ως τόπο δεύτερης/εποχικής ή μόνιμης κατοικίας.