ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-5-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκλήρωση εκδήλωσης για "Μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παιδεία"

Την Τετάρτη 22 Μαΐου, στην αίθουσα διαλέξεων του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, τα κόμματα "κοινωνία αξιών" και "Δημοκρατικοί", στην πρώτη κοινή εκδήλωσή τους, είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια πρώτη παρουσίαση του οράματος τους για μια παιδεία πρότυπο και μοχλό ανάπτυξης του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της οικολογίας και του ανθρωπισμού, καθώς και να αναπτύξουν τις θέσεις τους για "Μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παιδεία’’

Οι ομιλητές, ο καθηγητής, συγγραφέας και πρόεδρος της "κοινωνίας αξιών" Δημήτρης Μπουραντάς και οι εκπαιδευτικοί κα Αθηνά Ταρλά και κα Ποθητή Αγάθου, ανέπτυξαν σημαντικά θέματα για την παιδεία και αναφέρθηκαν στο πως η παιδεία και η εκπαίδευση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Μετά το τέλος των ομιλιών απαντήθηκαν ερωτήσεις και ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς έκανε μια σύντομη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της "κοινωνίας αξιών" με τους "Δημοκρατικούς" και κάλεσε και άλλους, πολιτικές ομάδες και κόμματα, να συμπορευθούν, ενώνοντας τις δυνάμεις τους, ώστε να προσφέρουν από κοινού στην κοινωνία μια νέα, αξιόπιστη και δυναμική πολιτική πρόταση.

Δημοκρατικοί