Διοίκηση για τους πολίτες

  • Κατάργηση με νομοθετική ρύθμιση όλων των προνομίων των κυβερνητικών και ανώτατων κρατικών λειτουργών
  • Πόθεν  Έσχες για όλους τους αξιωματούχους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και αξιολόγησή του
  • Μηχανοργάνωση στο σύνολο του δημόσιου μηχανισμού με απλές διαδικασίες για τους πολίτες και πλήρη διαφάνεια των εξόδων
  • Κατοχύρωση του πολίτη έναντι αυθαιρέτων και καταχρηστικών πράξεων του Δημοσίου
  • Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός όλων των κρατικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών από μηδενική βάση με κριτήριο το όφελος για τον πολίτη
  • Ανάθεση έργου δημοσίου ενδιαφέροντος σε ιδιωτικούς φορείς με κριτήριο τη βέλτιστη απόδοση