Έμφαση σε Παιδεία και Πολιτισμό

  • Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού ως πανανθρώπινη αξία
  • Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη και διάδοση του πολιτισμικού θησαυρού της χώρας
  • Πολιτική ενθάρρυνσης της ιδιωτικής χορηγίας στον πολιτισμό
  • Βέλτιστη διαχείριση των πόρων που διατίθενται για τον πολιτισμό
  • Διάσωση και προβολή παραδοσιακών τρόπων ζωής