Ενδυνάμωση της Δημοκρατίας

  • Διάκριση των Εξουσιών
  • Προεδρική Δημοκρατία
  • Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων και της βουλευτικής ασυλίας για ποινικά αδικήματα
  • Ασυμβίβαστο Βουλευτή και Υπουργού
  • Θέσπιση δυνατότητας δημοψηφίσματος με λαϊκή πρωτοβουλία