Ευέλικτη και δυναμική Εξωτερική Πολιτική

  • Σύσταση επιτροπής μελέτης και συντονισμού των ενεργειών που χρειάζονται για την ανακήρυξη ΑΟΖ
  • Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως σταθεροποιητικού παράγοντα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο
  • Δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής και όλων των απαραίτητων οργάνων που θα εξασφαλίζουν την διαχρονική εφαρμογή της