Φωτογραφίες

Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (14/10/2012)
Συνεδρίαση ομάδας των Δημοκρατικών (13/10/2012)
Συνεδρίαση ομάδας των Δημοκρατικών (8/9/2012)