Κοινή Συνέντευξη Τύπου Δημοκρατικών-Κοινωνίας Αξιών