Μεταναστευτική Πολιτική

  • Εντατικός έλεγχος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων προς αποτροπή εισροών παράνομων μεταναστών
  • Επαναπροώθηση στις χώρες προέλευσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Αυστηροποίηση των όρων παραμονής παρανόμως εισελθέντων μεταναστών
  • Επαναδιαπραγμάτευση των όρων της συνθήκης «Δουβλίνο ΙΙ»