Όραμα Δημοκρατίας

Οι Δημοκρατικοί ιδρύθηκαν ως κόμμα πολιτών και εξακολουθούν να μην περιλαμβάνουν πολιτικούς στις τάξεις τους, επειδή κανένας εν ενεργεία πολιτικός δεν δέχεται να αποκοπεί οικειοθελώς από τα πλείστα προνόμια που απολαμβάνει όντας μέλος του πολιτικού συστήματος που τα τροφοδοτεί. Επί πλέον, κανείς δεν θα δεχόταν να κριθεί και να αξιολογηθεί με διαφάνεια και κανόνες που ισχύουν για όλους, να αναδειχθεί δηλαδή δημοκρατικά βάσει της αξίας και της αριστείας του και όχι της δικτύωσης και συναλλαγής του. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που ευθύνονται για τον καταποντισμό θεσμών, αξιών και συνειδήσεων είναι απολύτως ανίκανοι να καταργήσουν φαύλες δομές, να εισηγηθούν και να εφαρμόσουν τα σωστά και δέοντα, εν τέλει να καταργήσουν εαυτούς.

Η μεγάλη μας καινοτομία, λοιπόν, είναι θεσμική και έγκειται στην δομική ανασύσταση των ίδιων των κομμάτων, ώστε αυτά να πάψουν να παράγουν πολιτικούς με στόχο την δική τους επιβίωση και όχι αυτή της χώρας. Προτείνουμε μια νέα μορφή οργάνωσης κομμάτων στη βάση αρχών και όχι αρχηγών, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα ενσωματώνονται δημιουργικά και δεν θα τιμωρούνται παραδειγματικά, όπου οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν λόγο για τους εκπροσώπους τους και δεν θα τους επιβάλλονται αυτοί από την ηγεσία, όπου ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου δεν θα μπορεί να είναι παράλληλα και αρχηγός του κόμματος, όπου η συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση θα καταστεί ο κανόνας για τους πολλούς και όχι το αποκλειστικό δικαίωμα λίγων.

Οι Δημοκρατικοί αλλάζουν το καταστατικό τους ώστε να γίνουν ακόμα πιο δημοκρατικοί, ακόμα πιο ανοικτοί και αντιπροσωπευτικοί. Απευθύνουμε πρόσκληση για την άμεση δημιουργία νέων πολιτικών σχηματισμών σε αυτήν την λογική, με κοινό παρονομαστή την υπευθυνότητα και την εντιμότητα, αποτελούμενων από πρόσωπα εκτός του σημερινού φθαρμένου κομματικού δυναμικού, πρόσωπα με παιδεία, όραμα, επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα, που να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δύσκολες απαιτήσεις των καιρών.

Οι Δημοκρατικοί ανταποκρίνονται σε μια ιστορική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και επιδιώκουν την εκπλήρωση των κεντρικών αιτημάτων της: 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς τις δημιουργικές δυνατότητες και το μέλλον του, 

 • την προστασία της εθνικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, 
 • τον εκσυγχρονισμό των συνταγματικών θεσμών με εισαγωγή της διάκρισης των εξουσιών, 
 • την αποτελεματικότητα των οργάνων του πολιτεύματος στην παραγωγή πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή των νόμων, 
 • την εξυγίανση της οικονομίας και την οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, 
 • την αποκατάσταση της οικογένειας ως κοινωνικής αξίας και ως προστατευόμενου θεσμού για την δημογραφική βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους, 
 • την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, 
 • την διασφάλιση της αειφορίας των φυσικών πόρων της, 
 • την ισότητα όλων έναντι του νόμου ανεξαρτήτως καταγωγής και οικονομικής ή πολιτικής ισχύος, 
 • την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, την αποκατάσταση της αξιοκρατίας σε όλα τα κύτταρα της δημόσιας σφαίρας, 
 • την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στην αμερόληπτη λειτουργία τους, 
 • την εξάλειψη της εξευτελιστικής για τον πολίτη πελατειακής σχέσης με την πολιτική και το κράτος, 
 • την ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από θεσμούς συμμετοχής και άμεσης δημοκρατίας, 
 • την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της γνώσης, του στοχασμού, των επιστημών, της τεχνολογίας, των τεχνών, 
 • την ουσιαστική παιδεία, που βασίζεται στην γνώση του εαυτού μας και των άλλων και προβάλλει τις θετικές αξίες του καθ’ ημέραν βίου.

Όραμά μας: Μια δίκαιη, ευημερούσα, πραγματικά δημοκρατική και δημιουργική κοινωνία με ισχυρό κράτος πρόνοιας, μια κοινωνία που θα παράγει πολιτισμό και θα διακρίνεται στην παγκόσμια κοινότητα.